martes, 20 de diciembre de 2011

WORLD IN PROGRESS: Món en construccióL'any 2011 serà recordat com l'inici del canvi cap a un altre món que sabem que és possible.

Un any en què persones de tot el planeta hem sortit unides al carrer en un crit d'indignació contra la injustícia, la corrupció i el saqueig. Un crit mut en boca de les víctimes de dictadures i democràcies segrestades pels poders polítics i financers que tenen com objectius acumular més i més riquesa i poder sense importar-los la voluntat ni el benestar de les persones o la destrucció del nostre planeta.

Els nostres governants no tenen cap intenció d'oferir una alternativa que beneficiï el conjunt de la ciutadania, així que és el moment de passar a l'acció i ser nosaltres, les persones, qui ens encarreguem de donar-li sentit a la paraula "democràcia".

És per això que fem una crida a totes les persones i agrupacions perquè s'involucrin activament en un procés de creació col·lectiva d'una democràcia feta per i per a les persones, posant en comú propostes i coneixements dins del marc d'un projecte global integrador amb capacitat organitzativa i difusora. Tot això amb la clara intenció de desenvolupar i oferir solucions concretes a les demandes socials i polítiques.

Per això us convidem a participar en aquest procés que començarà el 28 de gener amb una mobilització de protesta contra el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on es reuneixen anualment els líders polítics i financers per discutir el rumb que ha de dur el món. Aquesta protesta donarà pas durant els següents mesos a un procés simultani de creació, debat i aprenentatge obert a tothom que hi vulgui participar.

Tenim clars els objectius: fer realitat aquest altre món possible.


Signat:
Fòrum Social Català, Democràcia Real Ja Barcelona i Assemblea General de Barcelona

AMB QUINA FINALITAT?


Si volem arribar a tenir el món que volem és necessari tenir un pla, un projecte constructiu que serveixi com a camí paral·lel a la lluita i a la resistència contra l'espoli que estem sofrint per part de polítics i banquers. Aquest projecte és aquest pla, i per és per aconseguir posar-ho en pràctica que fem aquesta crida.

Per la construcció col·lectiva d'una democràcia feta per i per a les persones, amb l'objectiu de garantir els drets fonamentals, com a habitatge, treball digne, cultura, salut, educació, lliure desenvolupament personal i béns necessaris per a una vida harmoniosa, sana i feliç.

Volem una societat horitzontal i sostenible, basada en la participació política, la llibertat, la justícia, la igualtat i la dignitat. Que es sustenti en la cerca del ben comú i en el respecte per cadascun dels habitants i pel propi planeta.


COM?
Aquest nou model de funcionament del moviment ciutadà ha de ser inclusiu donant cabuda a tots els grups del 15M i als moviments socials anteriors. Les propostes a desenvolupar han de respectar la pluralitat ideològica del moviment així com la seva naturalesa apartidista i asindical. Han de basar-se en la seva viabilitat així com en la seva capacitat per fer-les extensibles a d'altres territoris propers o llunyans, independentment de les diferències culturals.


El procés al que us convidem començar amb una mobilització el dia 28 de Gener, coincidint amb la reunió del Fòrum Econòmic Mundial en Davos [http://bit.ly/uuozcy]


A partir d'aquesta mobilització es donarà pas a un període de conferències, assemblees, debats i tallers en la qual confluirem en la posada en comú dels diferents projectes a construir.


La creació d'aquest model es basa en la presentació de propostes entorn uns punts principals generats pels propis integrants del procés. La posada en comú i punt de partida per a l'elaboració de propostes serà l'edició 2012 del FSCat, com a marc format per les entitats fins ara presents en conjunció amb els nous moviments socials, en un diàleg integrador i amb la clara intenció de dur a terme solucions concretes a les demandes socials i polítiques. Les propostes entorn de cada punt es presentaran de manera concisa en els grups de treball, formats pels proponents i tot aquell interessat.
Tenim clars els objectius, fer real aquest altre món possible.


PER QUÉ?

La situació per la qual el 15 de maig varem prendre els carrers ha empitjorat: L'actual sistema representatiu constitueix una mentida grollera, un gran engany per a la ciutadania i la negació de la democràcia autèntica entesa com a sobirania popular. En aquesta farsa en la qual han convertit els nostres representants la democràcia actúal, governi qui governi, es promouen polítiques al dictat i al servei dels interessos del sistema financer i les grans corporacions multinacionals.


En particular, Europa ha estat presa per una oligarquia financera que avui és global, això com a resultat que els governants europeus, sense excepció, hagin construït una Unió Europea al servei del poder financer de caràcter especulatiu, a través dels tractats de Maastrich o el més recent de Lisboa en 2009. Tractats signats pels 27 caps d'Estat i de Govern de la UE, de diferents signes polítics i que lluny d'haver nascut per servir a la ciutadania Europea, van néixer per posar a Europa sota el jou dels grans poders financers. És necessari un nou període constituent a Europa, necessàriament democràtic i amb la participació de la ciutadania.


Aquesta falsa democràcia no solament no ens representa, sinó que només satisfà els interessos dels més rics. 

A Europa els qui actualment governen són els grans bancs Alemanys i Francesos per mitjà de Merkel i Sarkozy, al mateix temps que Goldman Sachs ha imposat, mitjançant cops d'estat financers, els seus homes als governs de Grècia, Itàlia i el Banc Central Europeu.


No tenim dubte que els nostres representants tenen marcat un full de ruta definit per poders privats externs a l'estat i que no pensen desviar-s'hi per escoltar a la ciutadania. Davant aquesta realitat no ens queda una altra alternativa que constituir un gran front ciutadà social i polític, cridant a incorporar-se a ell a totes les persones i associacions que creen necessària la unió per sobre de les diferències. Tenim un gran enemic, un gran monstre neoliberal que acabarà amb la societat i amb el planeta si no ens unim contra ell, el seu poder és immens doncs és el del mercat del que tots consumim retroalimentant el sistema. Ha arribat el moment de fer-li front, de construir alternatives democràtiques, socials i ecològiques al fonamentalisme del mercat.


Tenim tants arguments per afirmar que aquesta crisi és una estafa, que no entren totes en aquesta crida. 

Aquests són els nostres, envia'ns el teu: (correu/formulari) mundoenprogreso@gmail.com


+ Info:
http://worldinprogress.mentecolmena.org/
Facebook: http://on.fb.me/vD3nfP
@WiP2012 #worldinprogress 

LLAMAMIENTO

El año 2011 será recordado como el inicio del cambio hacia otro mundo que sabemos que es posible.


Un año en el que personas de todo el planeta hemos salido unidas a la calle en un grito de indignación contra la injusticia, la corrupción y el saqueo. Un grito mudo en boca de las víctimas de dictaduras y democracias secuestradas por los poderes políticos y financieros cuyos objetivos son acumular más y más riqueza y poder sin importarles la voluntad ni el bienestar de las personas o la destrucción de nuestro planeta.

Nuestros gobernantes no tienen ninguna intención de ofrecer una alternativa que beneficie al conjunto de la ciudadanía, así que es el momento de pasar a la acción y ser nosotras, las personas, las que nos encarguemos de darle sentido a la palabra "democracia".

Es por ello que hacemos un llamamiento a todas las personas y agrupaciones para que se involucren activamente en un proceso de creación colectiva de una democracia hecha por y para las personas, poniendo en común propuestas y conocimientos dentro del marco de un proyecto global integrador con capacidad organizativa y difusora. Todo ello con la clara intención de desarrollar y ofrecer soluciones concretas a las demandas sociales y políticas.

Por eso os invitamos a participar en este proceso que comenzará el 28 de enero con una movilización de protesta contra el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúnen anualmente los líderes políticos y financieros para discutir el rumbo que debe llevar el mundo. Esta protesta dará paso durante los siguientes meses a un proceso simultáneo de creación, debate y aprendizaje abierto a todo el que quiera participar.

Tenemos claros los objetivos: hacer realidad ese otro mundo posible.

Firmado:

Fòrum Social Català, Democràcia real Ja Barcelona i Assemblea General de Barcelona


¿PARA QUÉ?

Si queremos llegar a tener el mundo que queremos es necesario tener un plan, un proyecto
constructivo que sirva como camino paralelo a la lucha y la resistencia contra el expolio que estamos sufriendo por parte de políticos y banqueros. Este proyecto es ese plan, y para conseguir ponerlo en práctica hacemos este llamamiento.
Para la construcción colectiva de una democracia hecha por y para las personas, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales, como vivienda, trabajo digno, cultura, salud, educación, libre desarrollo personal y disfrute de los bienes necesarios para una vida armoniosa, sana y feliz.
Queremos una sociedad horizontal y sostenible, basada en la participación política, la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad. Que se sustente en la búsqueda del bien común y en el respeto por cada uno de los habitantes y por el propio planeta.


¿CÓMO?

Este nuevo modelo de funcionamiento del movimiento ciudadano debe ser inclusivo dando cabida a todos los grupos del 15M y a los movimientos sociales anteriores. Las propuestas a desarrollar deben respetar la pluralidad ideológica del movimiento así como su naturaleza apartidista y asindical. Deben basarse en su viabilidad así como en su capacidad para hacerlas extensibles a otros territorios próximos o lejanos, independientemente de sus diferencias culturales.

El proceso al que os invitamos comienza con una movilización el día 28 de Enero, coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos [http://bit.ly/uuoZcy]

A partir de esta movilización se dará paso a un periodo de conferencias, asambleas, debates y talleres en la que confluiremos en la puesta en común de los diferentes proyectos a construir.

La creación de este modelo se basa en la presentación de propuestas en torno unos puntos principales generados por los propios integrantes del proceso. La puesta en común y punto de partida para la elaboración de propuestas será la edición 2012 del FSCat, como marco formado por las entidades hasta ahora presentes en conjunción con los nuevos movimientos sociales, en un diálogo integrador y con la clara intención de llevar a cabo soluciones concretas a las demandas sociales y políticas. Las propuestas en torno a cada punto se presentarán de manera concisa en los grupos de trabajo, formados por los proponentes y todo aquel interesado.
Tenemos claros los objetivos, hacer real este otro mundo posible.


¿POR QUÉ?

La situación por la que el 15 de mayo tomamos las calles ha empeorado: El actual sistema representativo constituye una burda mentira, un gran engaño para la ciudadanía y la negación de la democracia auténtica entendida como soberanía popular. En esta farsa en la que han convertido nuestros representantes a la democracia actúal, gobiernen quienes gobiernen, promueven políticas al dictado y al servicio de los intereses del sistema financiero y las grandes corporaciones multinacionales.

En particular, Europa ha sido tomada por una oligarquía financiera que hoy es global, esto como resultado de que los gobernantes europeos, sin excepción, hayan construido una Unión Europea al servicio del poder financiero de carácter especulativo, a través de los tratados de Maastrich o el más reciente de Lisboa en 2009. Tratados firmados por los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, de diferentes signos políticos y que lejos de haber nacido para servir a la ciudadanía Europea, nacieron para poner a Europa bajo el yugo de los grandes poderes financieros. Es necesario un nuevo periodo constituyente en Europa, necesariamente democrático y con la participación de la ciudadanía.

Esta falsa democracia no solo no nos representa, sino que solo satisface los intereses de los más ricos. En Europa quienes actualmente gobiernan son los grandes bancos alemanes y franceses por medio de Merkel y Sarkozy, al mismo tiempo que Goldman Sachs que ha impuesto, mediante golpes de Estado financieros, a sus hombres en los gobiernos de Grecia, Italia y el Banco Central Europeo.

No tenemos duda de que nuestros representantes tienen marcada una hoja de ruta definida por poderes privados externos al estado y de que no se van a desviar de ella por escuchar a la ciudadanía. Ante esta realidad no nos queda otra alternativa que constituir un gran frente ciudadano social y político, llamando a incorporarse a él a todas las personas y asociaciones que crean necesaria la unión por encima de las diferencias. Tenemos un gran enemigo, un gran monstruo neoliberal que acabará con la sociedad y con el planeta si no nos unimos contra él, su poder es inmenso pues es el del mercado del que todos consumimos retroalimentando el sistema. Ha llegado el momento de hacerle frente, de construir alternativas democráticas, sociales y ecológicas al fundamentalismo del mercado.

Tenemos tantos argumentos para afirmar que esta crisis es una estafa, que no entran todas en este llamamiento. Estos son los nuestros, mandanos el tuyo (correo/formulario). mundoenprogreso@gmail.com


+ Info:http://worldinprogress.mentecolmena.org/
Facebook: http://on.fb.me/vD3nfP
@WiP2012 #worldinprogress